מכירה בחסר היא עסקת מקרקעין שבה המלווה מסכים לקבל מחיר מכירה עבור נכס הנמוך מיתרת המשכנתא. עורכי דין בתחום הנדל”ן ממלאים תפקיד קריטי בניווט תהליך מורכב זה, ומסייעים הן לקונים והן למוכרים להבין את ההיבטים והדרישות המשפטיות הכרוכות בכך. להלן מדריך לתפקידם של עורכי דין מקרקעין במכירות שורט:

  1. מומחיות משפטית: עורכי דין בתחום סיום חוזה שכירות לפני הזמן הינם בעלי ידע נרחב בחוקי הרכוש והתקנות, מה שהופך אותם למתאימים היטב להתמודד עם המורכבויות המשפטיות של מכירות בחסר.
  2. ייצוג מוכר: בעת ייצוג מוכרים, עורכי דין בוחנים ומנסחים את חבילת המכירה בחסר, הכוללת מכתב תלאות, מסמכים פיננסיים והצעת רכישה, ומוודאים שהיא עומדת בדרישות המלווה.
  3. משא ומתן: עורכי דין מנהלים משא ומתן עם המלווה בשם המוכר לקבלת אישור למכירה בחסר, כולל הסכמה על מחיר המכירה ומחילה פוטנציאלית על יתרת החוב.
  4. תיעוד משפטי: עורכי דין מנסחים ועיון במסמכים משפטיים, כגון חוזה המכר, תוספות והצהרת הפשרה הסופית, כדי להגן על האינטרסים של המוכר ולציית לחוקי המדינה והפדרליים.
  5. ייצוג קונים: בעת ייצוג קונים, עורכי דין דואגים שהסכם הרכישה יהיה מקיף ונקי מבחינה משפטית, תוך הגנה על זכויותיו ואינטרסים של הקונה.
  6. בדיקת נאותות: עורכי דין מקרקעין עורכים בדיקת נאותות על הנכס כדי לחשוף בעיות בעלות פוטנציאליות, שעבודים או מכשולים משפטיים אחרים שעשויים להשפיע על העסקה.
  7. ציות לחוק: הם מוודאים שתהליך המכירה בחסר עומד בכל הדרישות המשפטיות, כגון חובות גילוי, כדי למנוע בעיות משפטיות פוטנציאליות.
  8. השלכות מס: עורכי דין מספקים הנחיות לגבי השלכות המס הפוטנציאליות של מכירה בחסר וכיצד למזער את ההשפעה על המוכר או הקונה.
  9. הגנה משפטית: מעורבותם שומרת על האינטרסים של הקונים והמוכרים כאחד ומסייעת להימנע ממלכודות משפטיות או מחלוקות שעלולות להתעורר במהלך תהליך המכירה בחסר.

מכירות בחסר הן אפשרות מעשית עבור בעלי בתים המתמודדים עם מצוקה כלכלית או עיקול פוטנציאלי, אך הם כרוכים בהיבטים משפטיים מורכבים. עורכי דין מקרקעין הינם חלק בלתי נפרד בהנחיית התהליך, מתן מומחיות משפטית והגנה על הזכויות והאינטרסים של כל הצדדים המעורבים בעסקה.